WATO

Wales Adventure Tourism Organisation

WATO is a national forum established to link existing outdoor sector organisations in Wales’ three National Parks, with the aim of sharing best practice across the outdoor sector in Wales. The Wales Adventure Tourism Organisation (WATO) functions regionally through Pembrokeshire Outdoor Charter Group, Snowdonia-Active and South Wales Outdoor Activity Providers Group.

Mae fforwm Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO) wedi cael ei sefydlu i gysylltu sefydliadau yn nhri Pharc Cenedlaethol Cymru gyda’r nod o rannu ‘arferion gorau’ ar draws y sector gweithgareddau awyr agored. Mae Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO) yn gweithio ar lefel ranbarthol trwy Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro, Snowdonia-Active, Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog.