Mae fforwm Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Awyr Agored Cymru wedi cael ei sefydlu i gysylltu sefydliadau yn nhri Pharc Cenedlaethol Cymru gyda’r nod o rannu ‘arferion gorau’ ar draws y sector gweithgareddau awyr agored.  Mae Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Awyr Agored Cymru  yn gweithio ar lefel ranbarthol trwy Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro, Eyri-Bywiol/Snowdonia-Active, Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog.