WATO

Fforwm Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru
Mae fforwm Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO) wedi cael ei sefydlu i gysylltu sefydliadau yn nhri Pharc Cenedlaethol Cymru gyda’r nod o rannu ‘arferion gorau’ ar draws y sector gweithgareddau awyr agored. Mae Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO) yn gweithio ar lefel ranbarthol trwy Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro, Snowdonia-Active, Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog.